raybet

地址:大连raybet手机网页官网红沿河镇
电话:0411-39922299
传真:0411-39922159
Email:dlzhkl@163.com

公告取消通知

          因raybet_raybet官网_raybet手机网页官网新建承包商营地应急供水设备采购招标项目因实际经营原因需做部分调整,因此将原项目编号为DKLS-2014-6-12-1的公告取消,现发布项目编号为DKLS-2015-3-25-1的应急供水设备采购招标公告﹙二﹚,此次招标公告以此为准。 

                                                              特此通知!


 

易博国际平台开户网址bf88手机版易博国际平台开户网址